ROMEO AND JULIET (2019)

HNÍZDĚNÍ 1 (2017)

HNÍZDĚNÍ 2 (2017)

HNÍZDĚNÍ 3 (2017)

POUTÁNÍ (2014)

Připoutáni neviditelnými pupečníky ke své minulosti, svým z vnějšku, či námi samotnými vytvořeným musům, domněnkám a závislostem, nejsme schopni nadhledu, Díky dětinskému lpění na těchto dogmatech a v očekávání mateřského vedení zůstáváme v podivném stavu novorozence, jemuž nebyl odstřižen pupečník, a tudíž není schopen samostatného bytí.

STŘEDOBODY (2014)

Odvěká touha člověka po ztraceném pocitu propojení v mateřském lůně, vedoucí k soustavnému hledání středobodu, od nějž se vše ostatní odvíjí a zároveň je vyživujícím zdrojem vyvíjejícího se duchovního a fyzického těla. Nalezením svého středu jsme schopni opětovného napojení se na podstatu bytí.

OBLAKA / SKRZE NĚHO (2014)

STRÁŽNÍ ANDĚLÉ (2002)