ANATOMIE VZTAHU (2019)

 

HORNY/BORN 1 (2018)

 

HORNY/BORN 2 (2018)

 

HORNY/BORN 3 (2018)

 

JITKA (2015)

 

KLÁRA (2015)

 

OVCE (2014)

Vše prostupující téma ovce, jakožto náboženského motivu Boha pastýře, syna beránka božího a oveček, které jsou pastýřem vedeny a zároveň téma celospolečenského směrování k stádovosti a z něho plynoucí neschopnost, či nechuť z tohoto stáda vystoupit.

NÁSTROJEM (2014)